CONFIRM NOW
you are invited

Join us for an intimate evening to explore the new aluminum collection. Drawing inspiration from our culture and contemporary influences, we hope to change the perception of aluminum windows and serve as a prime example of quality. An experience event hosted by AREUS Atelier.

  • FROM29th October 2023
  • TO05th November 2023
  • 8 Le Ngo Cat, Vo Thi Sau Ward, D3, HCM City
CONFIRM NOW
invisidoor

A breakthrough in modern architectural design that amlessly merges indoor and outdoor spaces while prioritizing aesthetics and functionality.

Một đột phá trong thiết kế kiến trúc hiện đại, kết hợp hoàn hảo giữa không gian trong nhà và ngoài trời trong khi tập trung vào thẩm mỹ và tính ứng dụng.
Từ 'Nebula' mang ý nghĩa về sự hình thành của một ngôi sao mới, là phép ẩn dụ cho quá trình sáng tạo, suy xét nội tâm mà tất cả chúng ta đều phải trải qua trong nhiều tầng của cuộc sống. Nó cũng là hiện thân của một góc nhìn khác về các sản phẩm cửa & cửa sổ, ở đó, chúng tập trung vào trải nghiệm cá nhân của người dùng & vẻ đẹp thẩm mỹ đương đại, hơn chỉ là một yếu tố công năng đơn thuần.

The word "Nebula" means the formation of a new star, which is also an allegory of the creative process and introspection that everyone goes through at different phases of life. It alludes to a different perspective of windows and doors that is often overlooked, one that focuses on personal expression and aesthetics rather than mere functionality.

SERIES NEBULA
CONFIRM NOW
what to do?
Exhibition space

Series Nebula

ART EXHIBITION

Tranh ký hoạ

3D MAPPING

Chuyển động tương tác

TALKSHOW / workshop
book a tour
exhibition series
29th OCT 2023
05TH NOV 2023

FROM

29th OCT 2023

TO

05TH NOV 2023

DresscodeSmart Casual

activities

28.10.2023

08:30 - 11:30

'Design & Build' có phải là 'free' thiết kế?

Đăng ký ngay

02.11.2023

08:30 - 11:30

GIẢI PHÁP MẶT DỰNG NÀO CHO MỘT CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC BỀN VỮNG?

Đăng ký ngay

04.11.2023

08:30 - 11:30

"Có mới nới cũ " và "Arc+t"

Đăng ký ngay

28.10.2023

13:30-16:30

R&D IN SPATIAL DESIGN

Đăng ký ngay

02.11.2023

13:30-16:30

Chung tay vào tính bền vững trong ngành xây dựng

Đăng ký ngay

04.11.2023

14:00-16:00

"Ký họa và bảo tồn Di Sản" và "Du lịch Ký Họa"

Đăng ký ngay